سالی 60,000,000,000 دلار خسارت مهاجرت نخبگان ایرانی

به گزارش شفاآنلاین ،دکتر محمدجواد رسایی رییس پانل تجربیات موفق و چالش های تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان “اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان” با بیان این مطلب گفت:

بر اساس یک مطالعه انجام شده از سوی سازمان ملل، ایران رتبه یکم را در فرار مغزها در دنیا دارد و سالانه 180 هزار نفر متخصص در این قالب از کشور مهاجرت می کنند که مهم ترین علت آن سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور است. وی با اشاره به اینکه میزان تولید ناخالص ملی کشور (GDP) سالانه معادل 368 میلیارد دلار است، تصریح کرد: خروج سالانه بیش از 60 میلیارد دلاری نخبگان با وجود جمعیت جوان، تحصیل کرده، منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی مناسب کشور ناشی از ضعف مولفه مدیریت منابع انسانی است که با وجود مزیت های فوق، فرصت ها به تهدید تبدیل شده است.
به گفته دکتر رسایی، ضعف مدیریت در ساماندهی و بکارگیری نیروهای مولد کشور باعث شده که بازار مصرف کشور را به شکل بی برنامه و بی ضابطه به خارجی ها واگذار کنیم، این در حالیست که با وجود توان بالقوه مناسب در کشور در زمینه تولید، حتی محصولات دانش بنیان که دارای ارزش افزوده بالایی است، خریداری ندارد.

                                                                                                                                                                                                                  لینک خبر