کاربرد فلوسایتو متری در تشخیص فعالیتهای سلولی

✅کاربردهای فلوسایتومتری:

🔰

مهم ترین و قدرتمندترین ویژگی فلوسایتومتری، توانایی آن جهت اندازه گیری همزمان چندین پارامتر بر روی سلول می باشد. اگرچه رایج ترین کاربرد این تکنیک، شناسایی آنتی ژن ها بر روی سلول و یا درون ان می باشد اما شامل کاربردهای دیگری نیز می شود:

🔰

1)  ایمونوفنوتایپینگ:با کمک این تکنیک، می توان تعداد سلول های موجود در نمونه های خونی، مغز استخوان و لنف را مشخص نمود. این سلول ها از طریق انتی بادی های نشان دار شناسایی می شوند. این انتی بادی ها به آنتی ژن های سطحی سلول های مختلف متصل میشوند و از این طریق ان ها را شناسایی می کنند. 

🔰

2)  قابلیت حیات سلول ها:در این تکنیک می توان سلول های زنده را از سلول های مرده تشخیص داد. در این روش از رنگ هایی استفاده می شود که قابلیت اتصال به DNA دارد. بنابراین فقط سلول های زنده را شناسایی می کند. رایج ترین رنگ مورد استفاده، رنگ PI می باشد.

دانلود فیلم آموزشی