هورمون ها

22

با سلام

پژوهشگر گرامی همانطور که می دانید  هورمونها از نظر ترکیب شیمیایی به سه دسته تقسیم می‌شوند :

 
  • هورمونهای پپتیدی یا  پروتیینی  : که می‌توانند پپتید  یا پروتیین ساده باشند یا گلیکوپپتید. یک هورمون پپتیدی  ساده در بدن انسان مثل انسولین و هورمون گلیکوپپتیدی  یا گیلیکو پروتیینی مثل FSH و. LH
  • هورمون‌های استروئیدی : که از کلسترول منشا می‌گیرند مثل هورمون‌های جنسی )استروژن ، تستوسترون . (…
  •  هورمونهای آمینی : که فقط از یک  یا دو اسیدآمینه  تشکیل یافته‌اند و شامل هورمونهای تیروییدی و هورمونهایی می‌باشند که از قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ترشح می‌شوند و عبارتند از دوپامین ، آدرنالین و نورآدرنالین .
 
آن دسته از هورمونهایی که در آب محلولند در خون  براحتی حل شده و آزادانه در خون می‌گردند. مثلا هورمون انسولین که آزادانه در خون حل شده و انتقال می‌یابد. ولی هورمونهایی که در آب محلول نیستند، مثل هورمونهای تیروئیدی و استروئیدی به یکی از پروتئینهای خون باند شده و به کمک آن حمل می‌گردد. در کبد ، پروتئینی ساخته می‌شود به نام)SBGپروتئین باند شونده به هورمونهای جنسی) که این پروتئین به هورمونهای جنسی چسبیده و آنها را حمل می‌کند.
هورمونها نقش اساسی در متابولیسم و تعادل فرایند های بیوشیمیایی بدن موجودات زنده  علی الخصوص پستانداران دارند . انازه گیری هورمونها عمدتا در خون انجام میشود ، اما  انجام برخی از آنان در دیگر مایعات بیولوژیک مثل بزاق ممکن است
 
شرکت دانش بنیان پژوهشی-تولیدی روژان آزما در زمینه انجام آزمایش های مختلف همچنین مشارکت در  انجام پروژه های دانشجویی، و تهیه کیت های تخصصی، آماده ارائه خدمات میباشد.

دانلود