بهینه سازی و انجام واکنش های PCR

pcr

امروزه واکنش PCR متداول ترین و غیر قابل اجتناب ترین تکنیکی است که در علوم بیولوژی مولکولی، پزشکی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. در اصل با استفاده از واکنش PCR می توان از یک یا چند ملکول DNA میلیون نسخه جدید تکثیر نمود. در عمل واکنش PCR به دلایل مختلفی می تواند دچار خطا شود که علت اصلی آن حساسیت بالای این واکنش می باشد. گروه پژوهشی روژان بیوتک با بهینه سازی و انجام واکنش های PCR برای شما این امکان را فراهم می کند تا بتوانید در کمترین زمان و با کمترین هزینه بدون هیچ نگرانی و دغدغه ای، در پروژه های مختلف محصول واکنش PCR مدنظر خود را در اختیار داشته باشید. شما می توانید از مشاوره متخصصین ما در زمینه انجام PCR استفاده کنید.