ده روش و سبک زندگی کارآفرینان موفق

ده روش و سبک زندگی  کار آفرینان موفق 

      برای هر کار زمان مشخصی را در نظر بگیرید 

  • کارهای ضروری را صبح ها انجام دهید . بهترین اوقات شما صبح های زود است .
  • زمانهایی را برای تمدد اعصاب قرار دهید . برترین کار آفرینان زمان هایی در خلوت راه میروند و رویا پردازی میکنند.
  • کار امروز را به فردا نسپارید و اگر میتوانید امروز به مقصودی دست یابید چرا یک روز را از دست بدهید ؟؟
  • برای خلق ثروت و ارزش افزوده برنامه مدون داشته باشید . مثلا در 3 سال به اینجا خواهم رسید و در 5 سال در آنجا خواهم بود . چنین برنامه هایی با کمترین درصد خطا به نتیجه خواهد رسید .
  • نقشه ها و برنامه های خود را یکسره مورد ارزیابی و شاید هم بازبینی قرار دهید، در عالم امکان هیچ جیز مقدس نیست.
  • بخشی از وقت خود را با خانواده بگذرانید
  • اعضای گروه کاری خود را به ارائه راه حل توصیه کنید . ارائه مشکلات فقط بخش کوچکی از صورت مسئله است . غر زدن ممنوع فقط باید راه حل داد . صورت مسئله یک خط، راه حل ها متعدد.
  • برنامه کاری خود را دسته بندی و بخش بخش کنید . هر زمان را برای کاری در نظر بگیرید و هر روز برنامه و فعالیت خاصی مد نظر قرار دهید . هیچ دو روزی مشابه هم نباشد به قول مولانا

                             هر نفس نو میشود ، دنیا و ما        بی خبر از نو شدن اندر بقا

  • و بالاخره اینکه هر روزتان روزی برای یاد گیری باشد . روش نو مطلب نو محصول نو …….باید یاد گیری را در جهان امروز که سرعت تحولات دم افزون است، جزئی از برنامه های روز مره قرار داد
  • یک کار آفرین موفق روز پر کار و پر برنامه ای دارد پس زمانی برای تلف کردن ندارد

 

شرکت پژوهشی تولیدی روژان آزما