کارکنان

 • ملیکا اردونی

  مسئول کنترل کیفی

4

 

 

 

 • لاله صفری

  مسئول تولید

Picture2 002

 

 

 • سارا غلامی

  کارشناس فروش

3

 

 

 

 • سهراب فریدون نیا

  کارشناس امور مالی و اداری