حمایت از اجرای پژوهش ها

پایان نامه های دانشجویی
با توجه به افزایش روزافزون پذیرش دانشجو در سطح تحصیلات تکمیلی در بسیاری از دانشگاه های کشور و کمبود فضای آزمایشگاهی برای انجام پایان نامه های دانشجویی رشته های مرتبط با ژنتیک ،بیوتکنولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، تربیت بدنی و فیزولوژی ورزش گروه روژان بیوتک با توجه به امکانات موجود، آمادگی همکاری با دانشجویان و اساتید محترم را دارد. دانشجویان و اساتید دانشگاهی می توانند از فضا و امکانات آزمایشگاهی ما برای انجام پایان نامه های خود استفاده کنند. محققین ما در طی گدراندن پایان نامه در کنار دانشجویان خواهند بود و به عنوان مشاور به آنها کمک می نمایند که این امر سبب افزایش سرعت کار دانشجویان خواهد شد.
یادآور می گردد گروه پژوهشی روژان بیوتک نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و ...) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

Catalogue research laboratory(1)_Page_2Catalogue research laboratory(1)_Page_1