هلیکو باکتر پایلوری

هليكوباكتر پيلوري يكي از شايعترين عوامل عفونتهاي مزمن در انسان است و قادر به ايجاد عفونتهاي بـسياري ازقبيل پپتيك اولسر، گاستريت، التهاب دوازدهه و ديسپپسي غير اولـسري اسـت. هلیکوباکتر پیلوری به عنوان عامل گاستریت مزمن فعال، سرطان معده، زخم دوازدهه و سوء هاضمه بدون زخم شناخته می شود. این باکتری بیشتر در دوره کودکی یا نوجوانی در کشور های درحال توسعه و یا توسعه یافته است. عفونت به این باکتری در %90 کودکان مبتلا به زخم معده مشاهده شده است. ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مراحل اولیه زندگی شخص با خطر ابتلا به سرطان معده و دوازدهه رابطه مستقیمی دارد.

دانلود بروشور