آغاز پروژه پژوهشی در خصوص طراحی و تولید تست سریع پرو بی ام پی