آفلاتوکسین M1

سم آفلاتوکسین موجود در شیر با پاستوریزه شدن از بین نمی‌رود
در نان های کپک زده آفلاتوکسین B1 وجود دارد که بر اثر تغذیه دام می تواند در بدن دام تبدیل به
آفلاتوکسین M1 گردد که در شیر وجود دارد و حتی بر اثر پاستوریزاسیون شیر نیز از بین نمی رود. بنابراین می تواند در شیرهای پاستوریزه نیز وجود داشته باشد. وجود آنتی بیوتیک یا باقیمانده داروها در شیر که می تواند ناشی از استفاده دارو برای درمان برخی بیماریهای دامی یا بمنظور کاهش بار آلودگی شیر خام (که غیر مجاز است) باشد، نیز در مصرف کننده عوارضی مانند مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک، آلرژی و حساسیت و اختلال در فرآیند تبدیل شیر به فرآورده های دیگر ایجاد کند. بنابراین برای ایمنی شیر پاستوریزه باید بهداشت دام و بهداشت تغذیه دام وکنترل کیفیت شیر خام را مدنظر قرارداد.

با توجه به اهمیت موضوع شرکت پژوهشی تولیدی روژآن آزما اقدام به تحقیق و مطالعه برای تولید تست های سریع تشخیصی برای آفلاتوکسینM1 موجود در شیر نموده است، که مرحله تحقیقی با موفقیت سپری شد ودر آغاز راه تولید انبوه برای ارائه خدمات به هموطنان عزیزمان هستیم