آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

همکاران پژوهشی

با سلام، با توجه به مفاد آیین نامه اجرائی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۹۸/۵/۲۳ بر اساس ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶ خواهشمند است بند ۴ ماده ۱ آیین نامه در خصوص خدمات متعارف و ماده ۷ مبنی بر ارائه اطلاعات از مقدار و نوع برون سپاری به صورت شفاف در پیشنهاده را مورد توجه قرار دهند.

بدیهی است انجام هر نوع پژوهش مشترک مستلزم ارائه پیشنهاده (پروپوزال) با ذکر موارد مذکور به صورت شفاف و تصویب آن در کمیته اخلاق موسسه میباشد.

دانلود آیین نامه رسیدگی به تخلفات اخلاقی