استخدام

به یک نفر نیروی کار فعال در زمینه کارهای پژوهشی نیازمندیم.

ارسال رزومه: rojanbiotech@gmail.com

تماس: 02634760654 از ساعت ۹ صبح الی ۱۵