استخراج DNA & RNA

rna-dna2
مرحله در هر تحقیقی برای شناخت تفاوت های میان دو ارگانیسم، استخراج اسیدهای نوکلئیک آن ها می باشد. استخراج DNA و RNA با غلظت بالا که مورد نیاز بسیاری از پروژه های زیستی می باشد، در برخی موارد وقت گیر و دشوار است. پروتوکول های مورد استفاده توسط محققان روژان بیوتک امکان استخراج با کیفیت بالا از هر نمونه اولیه (سلول های خون، سرم، بافت جانوری و گیاهی، باکتری و ویروس) را برای اهداف شما فراهم می سازد. سرویس استخراج اسیدهای نوکلئیک روژان بیوتک فاکتورهای زیر را تضمین می کند:

کیفیت بالا
قابل اعتماد
هزینه کم

سرویس استخراج اسیدهای نوکلئیک برای هر یک از نمومه های زیر قابل اجرا می باشد:

بافت های انسانی و جانوری
نمونه های خون
بافت های گیاهی
نمونه های میکروبی
نمونه های محیطی و غذایی

برای کسب اطلاعات در مورد قیمت استخراج هر نمونه، با ما تماس بگیرید.