فیلم روش کار تست بزاقی

كيت سنجش سه عامل مخدر مورفين، امفتامين و مت امفتامين روژان در نمونه بزاق مي تواند بعنوان يك روش غربالي غيرتهاجمي آسان و در جا ،مورد استفاده گسترده قرار گيرد
اين كيت دارای تائیدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۹۵ میباشد و با سازوكاري بسيار ساده و آسان و ارزان طراحي و ساخته شده است، در فیلم زیر مراحل استفاده درست از کیت سنجش بزاقی را مشاهده کنید.

این کیت سنجش سریع به سفارش راهور ناجا به صورت چهار تستی (مورفین-امفتامین- مت امفتامین- حشیش) نیز تولید میشود.