بارداری

hcgeditN

HCG

تست بارداری مدل Midstream

تولید انبوه تست بار داری مدل Midstream به منظور تسهیل در اجرا و ارزان سازی سنجش بار داری در ایران

شرکت پژوهشی- تولیدی روژان آزما با هدف ارتقاء کیفیت و تسهیل اجرای  تستهای بارداری در منزل، شکل اجرای سنجش را ساده سازی نموده و در عین حال تفاوت چندانی در قیمت تستها بوجود نیامده است .در این روش به جای جمع آوری نمونه ادرار در یک ظرف جدا و اضافه کردن آن با استفاده از قطره چکان به چاهک نمونه تعبیه شده روی کاست، کافی است کاست از منطقه پیش بینی شده در مقابل چند قطر از  ادرار روان قرار گرفته و آزمایش ظرف مدت 5 دقیقه قابل تفسیر خواهد بود . این تحول در شکل و معماری تست در سرعت ،دقت و صحت آن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته و در عین حال در هزینه کرد کاربر تفاوت چندانی ندارد و باعت صرفه جویی در وقت و تسهیل در اجرا میشود. (لطفا فیلم را ببینید.)

امید است این خدمت کوچک زمینه ساز ارتقاء و بهروری بیشتر در حوزه تشخیص درجا در کشور عزیزمان باشد .ما تلاش میکنیم این روش را در مورد تست های دیگر  نیز گسترش دهیم .     

به منظور ارائه پیشنهادها و انتقادهای خود با ما تماس بگیرید

info@rojanazma.ir